İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan örneği aşağıda gösterilen 2017/217334 ihale kayıt no'lu Kozaklı Kanalizasyon İnşaat yapım işi 4734 sayılı ihale kanunu uyarınca ihale edilecektir.