EKONOMİK DURUM:

Halkın geçim kaynağını tarım, hayvancılık, nakliyecilik, otel ve motel işletmeciliği otel ve serada çaşan işçilerden oluşturmaktadır. İlçemiz nüfusunun yaklaşık % 15’i yurt dışında işçi olarak çalışmaktadır. İlçemizde 5 adet un fabrikası, 4 adet yem fabrikası faaliyet göstermektedir. Ayrıca 6 adet yumurta, 2 Adet Et Tavuk çiftliği mevcuttur.

İlçemizde sadece Ziraat Bankası bulunmaktadır.

İlçemizde 5 adet Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Odası Başkanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi faaliyetini sürdürmektedir.

İlçemizde 350 esnaf, 242 nakliyecilik yapan şoförler cemiyetimize kayıtlı üye bulunmaktadır.

İlçemizde Aksan sanayi sitesinin inşaatı 1989 yılında başlamış olup, 2009 yılı itibarı ile % 70’i tamamlanmış ve 74 iş yeri faaliyete geçmiştir.

İlçemizde ticari, sanaî, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinde bulunan toplam 6245 vergi mükellefi bulunmaktadır. Bunun 265i basit usul ticari vergi mükellefi, 445i gerçek usul vergi mükellefi, 106 adet kurumlar vergi mükellefi, 5067i motorlu taşıtlar vergi mükellefi, 382’ i Gayrimenkul sermayeler iradı mükellefidir.

İlçenin ekonomisi Tarım ve Hayvancılıka dayanmaktadır. Büyük ölçüde Kuru tarım yapılmakta olup bu sahalarda genellikle İlçenin güneyinde ki arazi sığ bir toprak yapısına sahip olduğundan su tutma kapasitesi düşük olduğundan verimsizdir. Genelde hububat ağırlıklı olarak buğday tarımı yapılmaktadır. Mevcut arazi yüzeyinde yer alan vadilerde, sınırlı su kaynakları bulunmaktadır. Vadi tabanları derin toprak yapısına sahip olduğundan buğday tarımının yanında, şeker pancarı yetirilmektedir.

İlçemizde hayvancılık kapalı sistem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. İlçede mera hayvancılığı azalarak ahır hayvancılığına yönelmiştir. Besi ve süt inekçiliği yapılmaktadır ve Hayvancılık aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır.

Jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilerek seracılıkta cazibe merkezi olduğundan, 60 dekarlık bir alanda cam sera kurularak topraksız domates yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Tarım yapılan arazi miktarı 485.483 dekar olup bu arazinin 171,20 dekarında sulu tarım yapılmaktadır. İlçemizin başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, bakliyat (yeşil mercimek, nohut), Endüstri bitkileri (şekerpancarı, ayçiçeği, aspir)’ dir.

 

Kozaklı İlçesi Arazi Varlığı

Çiftçi kayıt sisteminde işletme sayıları: 3681 adet çiftçimiz bulunmaktadır.

Kozaklı toplam arazi varlığı ve dağılımı:

 

 

Tarım Alanı (ha)

Çayır-Mera (ha)

Orman (ha)

Tarım-Orman DışıAlan (Ha)

Toplam

Yüzölçümü(ha)

KOZAKLI

58.551,20

10.820,80

6

1.863,90

71.241,90

% ORANI

82,19

15,19

0,0085

2,61

100

Nadas Oranı :% 30 dur.

Tahıl Ambarı:

İlçemiz Kanlıca Köyünde Toprak Mahsüller Ofisin ait 50.000 tonluk Dik Silo ve Açık alan toplama merkezi ve ayreten T.M.O ait Karahasanlı Köyünde açık alan toplama merkezi vardır.

 

İlçemizin Başlıca Tarım Ürünleri Ekim Miktarı:

Cinsi Dekar

Buğday 400.352

Arpa 25.019

Çavdar 50

Bakliyat (Yeşil Mercimek, Nohut) 360

Endüstri Bitkileri(Şekerpancarı, ayçiçeği, aspir) 30.100

İlçemizde Hayvansal Üretim:

Büyük Baş Hayvan Sayısı 7.000

Küçük Baş Hayvan Sayısı 8.100

Tek Tırnaklı Hayvan Sayısı 90 Küçük Evcil Hayvan Sayısı : Kanatlı Kümes Hayvanı:275.000

Arıcılık Kovan Sayısı : 1.192

 

 

SERA:

İlçemizdeki sıcak su kaynaklarından seracılık alanında da faydalanılmaktadır. İlçemizde 75.000 m2 sera alanı mevcuttur. Seracılığın yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Seracılığın ilçemize önemli miktarda ekonomik kaynak girdisi sağlayacağı öngörülmektedir.